Tải Game

qrcode

Đặc Quyền Cấp Vip

11/09/2020

Giới thiệu về đặc quyền Vip :

 • Có tất cả 16 cấp Vip,môi cấp hưởng chế độ ưu đãi khác nhau
 • Mỗi ngày đều sẽ được reset PB chính ( Số lần reset tuỳ theo từng cấp Vip )
 • Mỗi ngày đều được mua Thể Lực Đan ( Số lần mua tuỳ theo từng cấp Vip)
 • Mỗi ngày đều được mua Tinh Lực Đan ( Số lần mua tuỳ theo từng cấp Vip)
 • Mỗi ngày được mua Giang Hồ Bảo Tàng ( Số lần mua tuỳ theo từng cấp Vip)
 • Mỗi ngày được làm mới các lượt mua ở Shop Đạo Cụ ( Số lần làm mới tuỳ theo từng cấp Vip)
 • Mỗi ngày được làm mới các lượt mua ở Shop Tàng Binh ( Số lần làm mới tuỳ theo từng cấp Vip)
 • Mỗi ngày đều được mua Trừ Ma Lệnh ( Số lần mua tuỳ theo từng cấp Vip)
 • Mỗi ngày đều được mua Hoa Sơn Luận Kiếm ( Số lần mua tuỳ theo từng cấp Vip)
 • Mỗi ngày đều được tiêu vàng Viện Trợ Bang ( Số lần tiêu tuỳ theo từng cấp Vip)
 • Mỗi ngày đều có thể tiêu vàng ở Cây Rung Tiền ( Số lần tiêu tuỳ theo từng cấp Vip)

Cảm ơn các huynh/tỷ rất nhiều

-Mẫn Mẫn-