Tải Game

qrcode

Giới Thiệu Các Vị Thần Tướng

11/09/2020

Game có hệ thống nhân vật thần tướng phong phú,với hơn 60 vị thần tướng được chia thành các cấp bậc khác nhau : Xanh lá. Xanh dương . Tím . Vàng . Đỏ .

Hệ thống thần tướng xanh lá ( Còn gọi là Tướng bậc N ) bao gồm các nhân vật : Lạc Hoa,Phùng Dị,Giang Hồ Hỗn Hỗn,Thiếu Lâm Đệ Tử,Sa Phi,Cái Bang Đệ Tử …

Hệ Thống thần tướng Xanh Dương ( Còn gọi là Tướng bậc R ) bao gồm : Ngũ Hành Sứ Giả,Thiết Giáp Binh,Nha Dịch,Giang Hồ Ác Bá,Tề Khang …..

Hệ Thống thần tướng Tím ( Còn gọi là Tướng bậc SR) : Tô Đàn,Thanh Lạc,Thường Yên,Dạ Kiêu ……

Hệ Thống thần tướng Vàng (Còn gọi là Tướng Bậc SSR) : Thanh Y,Lê Bạch Hoa,Lệnh Hồ Xung,Đoàn Dự,Tiểu Long Nữ,Vi Nhất Tiểu ….

Và mạnh nhất trong hệ thống Thần Tướng là Tướng Đỏ ( Còn gọi là Tướng Bậc SP) bao gồm : Kiều Phong,Tạ Tốn,Dương Quá,Mạc Lân,Đông Phương Bất Bại

Cảm ơn các huynh/tỷ rất nhiều!

-Mẫn Mẫn-