Tải Game

qrcode

Hệ Thống Trang Bị

11/09/2020

Giới thiệu hệ thống trang bị :

  • Mỗi nhân vật khi ra trận sẽ được mang tối đa 7 món trang bị giúp tăng thuộc tính công và thủ .
  • Trang Bị có thể cường hoá và nâng cấp để tăng thêm sức mạnh của nhân vật chính mỗi khi ra trận
  • Ngoài ra còn có hệ thống trang bị phong phú giúp người chơi có thể thoải mái chọn lựa

Cảm ơn các huynh/tỷ rất nhiều

-Mẫn Mẫn-