Tải Game

qrcode

Hoạt động Ma Xâm Nhập Môn

08/09/2020

  • Khiêu chiến phó bản chính tuyến sẽ có cơ hội kích hoạt sự kiện Xâm Nhập Ma Môn,đánh bại và nhận thưởng hậu hĩnh
  • Shop Tàng Bảo trong hoạt động có thể đổi các Tàng Binh và Đá Tăng Bậc tàng hình
  • Thiếu hiệp có thể chia sẻ Quái vật Ma Giáo của mình lên Bang, thành viên Bang sẽ hỗ trợ đánh.
  • Quái vật ma giáo bị đánh bại,lần sau xuất hiện sẽ cao cấp hơn.Quái vật ma giáo có phẩm chất càng cao,đánh bại nhận thưởng sẽ càng nhiều
  • Ma Giáo Nhập Xâm có thể phát hiện Quái Vật.

Cảm ơn các huynh/tỷ rất nhiều!

-Mẫn Mẫn-