Tải Game

qrcode

Hoạt Động Thủ Lĩnh Chiến Toàn Server

14/09/2020

Giới Thiệu Hoạt Động :

  • Mở server ngày 3 và phải gia nhâp bang hội.
  • Hàng tuần thứ 4,6,chủ nhật 21h sẽ mở ( thời lượng kéo dài 15 phút ) 

  • Giai đoạn 1 khiêu chiến tự do,kéo dài 9 phút. Tất cả thành viên tham dự đều có thể tự chọn thủ vệ để khiêu chiến 
  • Giai đoạn 2 ủng hộ kéo dài 1 phút.Sau khi 2 thủ vệ của hiệp khách đỏ bị hạ.Đều có thể bỏ phiếu chọn Khiêu chiến 
  • Giai đoạn 3 : Khiêu chiến hiệp khách,kéo dài 5 phút,nhấn vào khiêu chiến hiệp khách đỏ,đồng thời có thể ngăn cản bang khác
  • sau khi boss bị tiêu diệt,dựa vào xếp hạng sát thương bang,top 5 có tỉ lệ nhận được thẻ đỏ và nội công đỏ 

Sau khi hoạt động kết thúc sẽ vào khu đấu giá bang,thành viên tham dự sẽ nhận hoa hồng sau khi đấu giá kết thúc

Cảm ơn các huynh/tỷ rất nhiều!

-Mẫn Mẫn-