Tải Game

qrcode

Hoạt Động Tử Cấm Nguyệt Ảnh

08/09/2020

Giới Thiệu Hoạt Động

  • Lấy 5 người chơi ngẫu nhiên trong top50 chiến lực tiến hành thi đấu khinh công Tử Cấm Chi Đỉnh 
  • Mỗi trận thi đấu chia làm 2 giai đoạn,bỏ phiếu trong 2 phút,thi đấu trong 2 phút,hiển thị kết quả trong 2 phút
  • Giai đoạn bỏ phiếu : Bỏ phiếu 2 người tham gia thi đấu,tỉ lệ cược thấp phần thắng càng cao

  • Nếu người bạn chọn đạt hạng 1,sẽ gửi phần quà tương ứng vào thư của bạn 
  • Thẻ đổi nhận được thông qua rương sôi nổi nhiệm vụ hàng ngày ( Cấp 20 mở ) 
  • Thẻ đổi là nguyên liệu của hệ thống nội công,có thể trong shop nội công đổi Thiên Thư Tàn Diệp ( Cấp 58 mở )

Cảm ơn huynh/tỷ rất nhiều!

-Mẫn Mẫn-