Tải Game

qrcode

Hoạt Động Tửu Quán

08/09/2020

Giới thiệu về Hoạt Động Tửu Quán :

  • Ở trong hoạt động Tửu Quán,một bát rượu tăng 5 điểm , một vò rượu tăng 10 điểm , mười vò rượu tăng 100 điểm
  • Có 3 mốc điểm : 400,800,1200.Người chơi đạt mốc sẽ nhận được Hiệp khách tương ứng

  • Các mốc tỉ lệ nhận được trong hoạt động :
  • Tỉ lệ 1 bát rượu : xanh lá 48.7%,xanh lam 42.1%,tím 8.7%,cam 0.5%
  • Tỉ lệ 1 và 10 vò rượu : xanh lam 72.4%,tím 19.4%,cam 8.15%,đỏ 0.05%

Rút được tướng đã sở hữu sẽ chuyển thành mảnh trang bị

Cảm ơn huynh/tỷ rất nhiều !

-Mẫn Mẫn-