Tải Game

qrcode

Hướng Dẫn Chuyển Mcoin Vào Game

14/09/2020

Hãy đăng nhập tài khoản cần chuyển Mcoin vào trang https://taikhoan.mobi-game.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1 : Chọn menu và chọn Chuyển Mcoin vào game

Bước 2 : chọn game cần nạp

Bước 3 : Chọn sever và nhân vật, chọn gói nạp và xác nhận

Bước 4 : Đăng nhập vào game để kiểm tra số tiền ingame

– Liên hệ 0356.229.886 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ.

Cảm ơn các huynh/tỷ rất nhiều!

-Mẫn Mẫn-