Tải Game

qrcode

Tính Năng Trang Bị

12/09/2020

Giới thiệu tính năng cường hóa

  • Cường hóa trang bị giúp tăng thuộc tính tấn công và phòng thủ của nhân vật
  • Nguyên liệu cường hóa bao gồm Ngọc Thạch ( Được chia theo các cấp cường hóa nhằm tăng exp )
  • Các trang bị khi cường hóa có thể đạt full là cấp độ 100 (Tùy từng trang bị)

Tôi luyện trang bị :

  • Nguyên liệu tẩy luyện : Thạch tôi luyện chia ra từng cấp như trung cấp,cao cấp,cực phẩm
  • Cấp sao cao nhất của trang bị sẽ đạt cấp 12 !
  • Tôi luyện trang bị được ví như bậc thầy cường hóa để buff thuộc tính cho nhân vật khi ra trận

Cảm ơn các huynh/tỷ rất nhiều!

-Mẫn Mẫn-